Szanowne Koleżanki i Koledzy.

       Zarząd Śląskiego Cechu Optyków serdecznie zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu szkoleniowo – integracyjnym, które odbędzie się w dniach 2-3.04.2022r w Hotelu Pałac Czarny Las w Woźnikach pod Częstochową, ul. Czarny Las 8  (www.czarnylas.pl).  Pałac położony jest w pięknej okolicy, w parku, nad malowniczymi stawami. Pokoje hotelowe znajdują się zarówno w głównym budynku, jak i ogrodowych ”dworkach”. Hotelowa restauracja szczyci się doskonałą kuchnią, o czym mieliśmy możliwość sami się  przekonać…  Stąd wierzymy, że docenią Państwo uroki Pałacu Czarny Las.

Do udziału w naszym spotkaniu zaprosiliśmy przedstawicieli Laboratorium Optycznego SZAJNA. Naszym gościem będzie pan Michał Szajna, Dyrektor Handlowy firmy. W czasie prezentacji przedstawi  Państwu  m.in. indywidualne soczewki progresywne VEO Zenit, do projektowania których wykorzystywana jest unikalna technologia Mimesys z wykorzystaniem gogli VR, oraz nowość w ofercie Laboratorium – soczewki do kontroli postępu krótkowzroczności MioControl.  Spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania Państwu oferty usług zdalnego profilowania soczewek, planowanych działań marketingowych Laboratorium oraz kolekcji opraw okularowych Breska.

 Pomimo, iż kilkakrotnie rozmawialiśmy o uprawnieniach klientów z tytułu gwarancji i rękojmi, temat ten jest dla nas stale aktualny i pojawiają się nowe wątpliwości. Jakie są faktyczne prawa klienta w tym względzie i jakie obowiązki optyka jako sprzedawcy, a gdzie zaczynają się przesadne oczekiwania lub wręcz próby nadużywania przepisów przez naszych klientów. Co stanowi istotną wadę towaru/usługi i może upoważniać do żądania wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy np. w przypadku kolejnej naprawy. W związku z olbrzymim wyborem opraw okularowych często dowiadujemy się od dostawców, iż po pewnym czasie nie dysponują już  oprawami ani częściami do nich. Dostawcy często twierdzą, iż ich odpowiedzialność gwarancyjna upływa po 24 miesiącach od daty zakupu oprawy przez optyka, a nie od daty nabycia okularów przez klienta. Czy tak jest w istocie?  Jakie działania możemy podjąć aby ustrzec się kłopotów lub  wyjść obronną ręką z takiej sytuacji?

O odpowiedzi na te pytania poprosiliśmy mgr Annę Szałkiewicz, optyczkę i członka naszego Cechu, a równocześnie doktorantkę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  Połączenie wiedzy prawniczej i doświadczenia wyniesionego z pracy w zakładzie optycznym pozwoli odnieść brzmienie przepisów bezpośrednio do specyfiki naszej pracy.

Wśród optyków rośnie zainteresowanie możliwością oferowania ubezpieczenia na sprzedawane okulary korekcyjne. W zeszłym roku mogliśmy zapoznać się z ofertą kredytów      i ubezpieczeń na okulary oferowanych przez firmę MedKredyt. Alternatywną propozycję ubezpieczeń okularów korekcyjnych oferuje firma E-Parasol Ubezpieczenia, we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Societe Generale.  Współpraca z E-Parasol wiązać się ma z maksymalnym uproszczeniem procedur. Ofertę ubezpieczeń przedstawią nam właściciele firmy, p. Marcin Mączyński oraz p. Piotr Gawron.

21.01.2022 Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejną wersją projektu ustawy  o niektórych zawodach medycznych. Projekt nie uwzględnia  optyka okularowego, ale wśród opisanych 17 zawodów znajduje się optometrysta i ortoptysta.  Co istotne, opublikowany projekt nie zawiera szczegółowych zapisów dotyczących wymogów kwalifikacyjnych, efektów kształcenia i zakresu przypisanych poszczególnym zawodom czynności, przenosząc te zakresy do przyszłych rozporządzeń ministra zdrowia, których projektów nie dołączono. Należy przyjąć, że wykonywanie pomiarów refrakcji będzie zapewne jednym z podstawowych zadań zawodowych optometrysty. W zestawieniu z zawartymi w projekcie ustawy przepisami karnymi zakładającymi odpowiedzialność karną dla osób, które nie dysponując wymienionymi w przyszłym rozporządzeniu kwalifikacjami będą wykonywały czynności zastrzeżone dla poszczególnych zawodów medycznych, oraz przedsiębiorców, którzy będą powierzali wykonywanie takich czynności osobom nie posiadającym wymaganych kwalifikacji, może to uniemożliwić przeprowadzanie pomiarów refrakcji optykom niebędącym optometrystami. Znaczne różnice poglądów na te kwestie sprawiają, że w gronie Zarządu KRIO toczy się dyskusja dla wypracowania stanowiska KRIO wobec projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych. W dniu 21.02.2022 KRIO wystosowało do Ministra Zdrowia pismo podkreślające wagę pomiarów refrakcji wykonywanych przez optyka dla możliwości bezpiecznego wykonania zaawansowanych okularów korekcyjnych. O dalszych działaniach poinformujemy Państwa na spotkaniu.     

          Od dłuższego już czasu informowaliśmy Państwa o postępie prac nad uchwaleniem nowej ustawy o wyrobach medycznych. Pomimo wejścia 26.05.2021 w życie MDR – unijnego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych polska ustawa o wyrobach medycznych nie została jeszcze uchwalona. Jej projekt po pierwszym czytaniu w Sejmie RP, został pozytywnie zaopiniowany przez Sejmową Komisję Zdrowia i po przesunięciu pierwotnego terminu, skierowany pod obrady sejmu w dniu 17.02.2022. Spodziewamy się uchwalenia ustawy w nadchodzących miesiącach. Zapisy projektu ustawy oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia znacznie skomplikują i utrudnią reklamę wyrobów medycznych, w tym okularów korekcyjnych, opraw okularowych, soczewek okularowych i kontaktowych, oraz płynów do pielęgnacji tych ostatnich. Niestety, uwagi KRIO w tym względzie nie zostały uwzględnione przez projektodawców.
     

W zależności od interpretacji zapisów ustawy optycy mogą również zostać zobligowani do dokonywania zgłoszeń i rejestracji w Urzędzie Rejestracji podobnie jak inni dystrybutorzy wyrobów medycznych. W przyszłym roku uruchomiona zostanie europejska baza danych o wyrobach medycznych Eudamed, te zaś oznakowane mają być unikalnymi numerami UDI.  MDR zakłada, iż zgłoszeniu do bazy Eudamed podlegać będą wyroby medyczne III klasy, lecz zapisy projektu polskiej ustawy rozszerzają ten obowiązek na wszystkie wyroby, a więc przy literalnym traktowaniu tych zapisów zapewne również na oprawy okularowe, soczewki okularowe i kontaktowe… Może to spowodować dodatkowe formalności i znaczne utrudnienia w funkcjonowaniu naszych zakładów.

Stąd bezpośrednio po uchwaleniu nowej ustawy o wyrobach medycznych KRIO wystąpi do Prezesa Urzędu Rejestracji z prośbą o interpretację zapisów ustawy w odniesieniu do okularów korekcyjnych i funkcjonowania zakładów optycznych. Na najbliższym spotkaniu będziemy chcieli zapoznać Państwa z brzmieniem przepisów projektu nowej ustawy o wyrobach medycznych w tym zakresie.   

Spotkanie będzie również okazją do zapoznania Państwa z uruchomioną przez KRIO kampanią promocyjną Autoryzowany Salon Optyczny KRIO ( ASO KRIO). Trwa właśnie analiza i zatwierdzanie zgłoszeń salonów dokonanych przez zrzeszonych optyków w pierwszym naborze, do 31.01.2022. Wkrótce KRIO ogłosi kolejny nabór zgłoszeń, więc jeśli ktoś z Państwa nie zdążył dotychczas dokonać zgłoszenia swojego salonu, wkrótce będzie można ponownie składać zgłoszenia do promocji.

Program spotkania przedstawia się następująco:

Sobota 02.04.2022 r.

Godz.   9.45                  Otwarcie szkolenia

Godz. 10.00 – 11.30      Gwarancja i rękojmia w zakładzie optycznym – mgr Anna Szałkiewicz

Godz.   11.30 –  12.30     Ubezpieczenia okularów Korekcyjnych – Marcin Mączyński, Piotr Gawron E- Parasol Ubezpieczenia

Godz. 15.00 – 16.30     Kontrola postępu krótkowzroczności u dzieci z soczewkami MioControl (nowość w ofercie ) – Michał Szajna – Laboratorium Optyczne Szajna

Godz. 13.30 – 14.30     Przerwa obiadowa

Godz. 15.00 – 16.30     Kontrola postępu krótkowzroczności u dzieci z soczewkami MioControl (nowość w ofercie ) – Michał Szajna – Laboratorium Optyczne Szajna

Godz. 16.30                  Ustawa o niektórych zawodach medycznych. Rozporządzenie UE w sprawie wyrobów medycznych i nowa ustawa o  wyrobach medycznych.

Autoryzowany Salon Optyczny KRIO.

Godz. 18.30 ….            Uroczysta kolacja

W celu dokonania rezerwacji noclegów i posiłków bardzo prosimy o kontakt z Biurem Cechu w celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu, telefonicznie 32 781 06 58 do dnia  20.03.2022 r. !!!  O zakwaterowaniu w głównym budynku lub dworku decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Tych z Państwa,  którzy nie będą korzystali z noclegów, również prosimy o zgłaszanie swojej obecności.

Serdecznie zapraszamy!

Razem z Ukrainą