Historia

ŚLĄSKI CECH OPTYKÓW powołany został do życia na zebraniu założycielskim 18.06.1994 roku. Rejestracja sądowa odbyła się 13.12.1994 r. Wyłonił się z wcześniejszych struktur. Już w latach 60-tych Śląscy Optycy odczuwali potrzebę wspólnoty, działając wcześniej w lokalnych strukturach Cechów Rzemiosł Różnych. Inicjatorem zjednoczenia był Mistrz Kazimierz Błażejewski. W owym czasie działania skupiały się na szkoleniach, zaopatrzeniu w sprzęt optyczny i podstawowe materiały do pracy zawodowej oraz integracji środowiska.

Ukoronowaniem – cyklicznych już w 1962 roku – spotkań był zorganizowany dzięki zagranicznym kontaktom Pana Kazimierza Błażejewskiego 2-tygodniowy wyjazd szkoleniowy do Hermann Pistor Fachschule w Jenie, a uzupełnienie teorii o praktykę umożliwiły wizyty w Zakładach Carl-Zeiss w Jenie oraz ROW – Rathenow. Kolejny kurs odbył się w 1963 r. Szkolenia rozwijane były w dalszym ciągu. Do współpracy i prowadzenia wykładów zapraszani byli wybitni przedstawiciele Akademii Medycznych, Śląskich Zakładów Optycznych oraz zaproszeni optycy niemieccy.

Powstanie przy Centralnym Związku Rzemiosła w Warszawie Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Optyków, umożliwiło powołanie również Komisji Branżowej Optyków przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach, dając tym samym podstawy formalne dla działalności
środowiska optycznego. Systematyczne kontakty integrowały nasze środowisko, skupiały wokół osoby Kazimierza Błażejewskiego grupę aktywnych działaczy, ułatwiały nawiązywanie trwałych przyjaźni i wydatnie przyczyniły się do umacniania zasad etyki zawodowej. W 1975 roku po śmierci Kazimierza Błażejewskiego Przewodniczącym Branżowej Komisji Optyków został Mistrz Stanisław Bocianowski, a od roku 1983 obowiązki Przewodniczącego przejął mistrz Aleksander Filak. Działalności Komisji nie przerwało ani formalne jej rozwiązanie przez Centralny Rzemiosła, ani ograniczenia stanu wojennego. Podkreślenia wymaga zrozumienie potrzeb naszego środowiska i wieloletnia pomoc ze strony Izby Rzemieślniczej w Katowicach.

Nasi czołowi działacze uczestniczyli aktywnie w tworzeniu Stowarzyszenia Optyków Polskich. Delegaci Śląskiego Cechu Optyków brali udział w zebraniu założycielskim 20 stycznia 1996 roku, na którym powołana została do życia Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna.