Sztandar

Poniżej prezentujemy fragment tekstu przewodniego:
Szanowni Państwo!

Przeglądając Internet, by znaleźć informacje o historii Rzemiosła i Cechów, natrafić można na całe spektrum zadań i godności, przynależnych tej formie ludzkiej działalności. Cechy nazywano „bractwami”, a ich członków „braćmi”. Powoływane były na podstawie edyktów królewskich i szlacheckich oraz ustaw cechowych. Przynależność dawała liczne przywileje, lecz jeszcze więcej obowiązków. Regulaminy (dziś statuty) zwano wilkierzami. Zawierały wiele punktów, szczegółowo porządkujących pracę i prawa.
Wraz z rozwojem miast, rozwijały się też Cechy – miały siedziby w dzisiejszych centrach miast, oznakowane godłem zawodu, osobną kaplicę dla swego patrona, pieczęć, bęben, chorągiew, pod swoją opieką bramę lub basztę w obrębie murów miejskich, których bronić musiały własnymi siłami i własnym orężem.
Oprócz celów gospodarczych i politycznych (starsi Cechów zasiadali we władzach miast), Cechy łączyły się dla celów wojskowych i kulturalnych. Rzemieślnik musiał wyróżniać się kunsztem w swym zawodzie potwierdzonym egzaminem, godnością, rzetelnością i sumiennością.Dziś też tak postrzegamy pojęcie rzemieślnik.
Gdyby wnikliwie przyjrzeć się historii i dniu dzisiejszemu rzemiosła, to dochodzimy do wniosku, że kontynuacja założeń, które przyświecały naszym „braciom” w wiekach średnich, jest aż nadto widoczna w naszej współczesnej działalności Cechowej.
Wiele zakrętów historii naszego kraju spowodowało, że Cechy i Izby Rzemieślnicze długo nie mogły kultywować swych tradycji. Na szczęście to się zmienia.
Śląski Cech Optyków w Katowicach w swej obecnej postaci jest stosunkowo młodym Zrzeszeniem Rzemieślników, lecz kontynuuje z wielkim szacunkiem cechowe tradycje, zarówno te wielowiekowe, jak i te odziedziczone po naszych bezpośrednich poprzednikach, zrzeszając na swoim i sąsiednich terenach znaczące Zakłady Optyczne, prowadzone przez doświadczonych Optyków. Należymy do Cechu najprężniej działającego w Polsce. Liczymy się w Polsce i na Zachodzie. Ta wspólnota od bardzo wielu lat łączy nas, ale i zobowiązuje.
Do wspaniałych, wielowiekowych tradycji należą Godła Cechowe.
Wzorem innych Cechów Zarząd ŚCO podjął 7 lutego 2007r. uchwałę o ufundowaniu SZTANDARU CECHOWEGO.
Piękną tradycją są również Gwoździe przybijane na drzewcu Sztandaru, upamiętniające fundatorów i dobrodziejów tej inicjatywy. Sztandar będzie nas reprezentował na Świętach Cechowych, oficjalnych spotkaniach, uroczystościach i przy innych okazjach.

Uroczyste poświęcenie SZTANDARU miało miejsce w Katedrze pod wezwaniem Chrystusa Króla w Katowicach 20 października 2007r. o godzinie 15,30. Następnie odbyły się uroczystości związane z obchodami kolejnej rocznicy powołania Śląskiego Cechu Optyków w Zajeździe „Marysin Dwór” w Katowicach.