Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna, której członkiem jest Śląski Cech Optyków w Katowicach, uruchomiła program “Autoryzowany Salon Optyczny KRIO”. Nadawany znak jakości ASO jest świadectwem profesjonalnej i świadczonej na najwyższym poziomie usługi, obsługi i bezpieczeństwa serwisowego klienta.

https://www.krio.org.pl/aso-krio-rejestracja-krok-pierwszy/

Program i towarzysząca mu kampania reklamowa w internecie i mediach społecznościowych, mają na celu ukazanie optyka rzemieślnika jako specjalisty, którego usługi przewyższają i wyprzedzają ofertę firm sieciowych. Kampania ma kierować kroki klientów do autoryzowanych znakiem ASO KRIO salonów optycznych.

DLACZEGO WARTO UZYSKAĆ AUTORYZACJĘ ASO KRIO DLA SWOJEGO SALONU?

🔅 Autoryzowane Salony Optyczne KRIO są objęte kampanią reklamową w internecie, wykorzystującą najnowsze dostępne narzędzia wpływu na wyszukiwarki.

🔅 Autoryzowane Salony Optyczne KRIO otrzymują preferencyjne wyróżniki (złote i srebrne) w lokalizatorze na stronie KRIO.

🔅 Autoryzowane Salony Optyczne KRIO otrzymują Certyfikat ASO KRIO wydany przez Kapitułę Programu.

Więcej informacji: https://www.krio.org.pl/aktualnosci-branzowe/autoryzowany-salon-optyczny-krio-nabor-zgloszen-trwa-do-31-01-2022/

Pierwszy nabór do programu ASO KRIO trwa do 31 stycznia 2022 roku, kolejne nabory już wkrótce.