W dniu 10.11.2022 ukazało się rozporządzenie wykonawcze Minister Klimatu i Środowiska do ustawy z dnia 27 października 2022 w sprawie ograniczenia cen energii m.in. dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw.

Cena maksymalna energii elektrycznej ma wynieść od grudnia 2022 785,00 zł/MWh.

Aby skorzystać od 1.12.2022 z obniżonej ceny energii należy złożyć w terminie do 30.11.2022, w formie papierowej lub elektronicznej OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH u swojego dostawcy energii.

Wzór oświadczenia wraz z instrukcją wypełnienia i adresem dostawcy, na który należy wypełnione oświadczenie przesłać, powinny być dostępne na stronach internetowych dostawców. 

Poniżej znajdą Państwo linki do artykułów zawierających instrukcje wypełnienia oświadczeń oraz wzór oświadczenia zawarty w rozporządzeniu:

https://businessinsider.com.pl/prawo/maksymalne-ceny-energii-dla-msp-jest-wzor-oswiadczenia-i-termin-zlozenia/3m315qm

https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5608064,wzor-oswiadczenia-dla-firm-i-gmin-jst-zamrozenie-cen-pradu-maksymalna-cena-pradu-30-listopada-2022-r785-zl-mwh-kwh-pdf.html

https://g.infor.pl/p/_files/37617000/1-wzor-maksymalna-cena-pradu-37616870.pdf

Informacja własna Cechu