Zapraszamy Państwa w dniu 10.12.2022 na szkolenie z zakresu obowiązków optyków okularowych wynikających z MDR i nowej ustawy o wyrobach medycznych.
Od kwietnia 2017, kiedy Parlament Europejski i Komisja Europejska przyjęły rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (MDR) mające pierwotnie obowiązywać od maja 2020 (z powodu pandemii covid-19 weszło w życie z rocznym opóźnieniem w dniu 26.05.2021), podczas kolejnych spotkań Cechu informowaliśmy Państwa o zawartych w nim zmianach obowiązujących nas przepisów i postępie prac nad polską ustawą o wyrobach medycznych. Ostatecznie nowa ustawa o wyrobach medycznych weszła w życie rok później i obowiązuje nas od 26.05.2022. Przepisy dotyczące reklamy wyrobów medycznych wejdą w życie od 1.01.2023 (po wcześniejszym opublikowaniu rozporządzenia ministra zdrowia), przepisy dotyczące Rejestru Dystrybutorów i nowej formy powiadomień od 1.07.2023, a obowiązek posługiwania się unikalnymi kodami wyrobów (UDI) od 2025r….   

Podczas XIV Kongresu KRIO w Karpaczu bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się wykład współpracującej z KRIO mec. Katarzyny Kroner na temat obowiązków optyków wynikających z MDR i ustawy o wyrobach medycznych.
Pomimo iż wszyscy członkowie KRIO otrzymali wyjaśnienia obowiązujących nas przepisów za pośrednictwem cechów, a informacje te publikowaliśmy również w prasie branżowej, zainteresowanie i ilość pytań padających ze strony uczestników wykładu (szczególnie w odniesieniu do nowych obowiązków optyków jako dystrybutorów wyrobów medycznych, nowych zasad i ograniczeń reklamy wyrobów medycznych, oraz znacznie podniesionych kar za nieprzestrzeganie przepisów ustawy) skłoniły nas do zaproszenia mec. Katarzyny Kroner do Katowic na spotkanie z członkami Śląskiego Cechu Optyków.
         

 Szkolenie odbędzie się dzięki wsparciu firmy HOYA Lens Poland.

 Jeżeli po lekturze wcześniej przesłanych informacji lub artykułów w prasie branżowej mają Państwo wątpliwości i pytania dotyczące zapisów ustawy, o ustosunkowanie do których chcielibyście poprosić mec. Kroner, prosimy o przesłanie tych pytań mailem do biura Cechu, aby umożliwić wcześniejsze ich przeanalizowanie i przygotowanie odpowiedzi.

Spotkanie odbędzie się w dniu 10.12.2022 (sobota) w hotelu Park Inn by Radisson w Katowicach, przy ul. Bytkowskiej 1a. Rozpoczęcie spotkania o godz. 15.00.
        

Po szkoleniu, ok. godz. 18.00 zapraszamy Państwa na wspólną kolację w świątecznej atmosferze do restauracji hotelu Park Inn by Radisson.

 Szkoleniu będzie towarzyszyła wystawa opraw okularowych i okularów przeciwsłonecznych firmy Eschenbach Optik Polen.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla członków Śląskiego Cechu Optyków, naszych bliskich i pracowników. Dla osób niezrzeszonych w Cechu koszt uczestnictwa wyniesie 150,00 zł/os. Koszt udziału w kolacji wynosi dodatkowo 100,00 zł/os. Ze względu na konieczność rezerwacji odpowiedniej liczby miejsc oraz posiłków prosimy Państwa o kontakt telefoniczny ( 32 78 10 658) lub mailowy (scokatowice@wp.pl) z biurem Cechu i potwierdzenie swojej obecności w terminie do 25.11.2022.             

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Zarządu

Paweł Kołder

Starszy Śląskiego Cechu Optyków