Egzaminy mistrzowskie i czeladnicze

        Egzaminy  mistrzowskie  i  czeladnicze  odbywają  się  dwukrotnie  każdego  roku  w   Izbie Rzemieślniczej  w  Katowicach  przy  Placu  Wolności  12.  Tam  też  należy  składać  dokumenty.

        Dopuszczenie do egzaminów  mistrzowskich w zawodzie Optyka Okularowego wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 • wniosek do pobrania na stronie www.ir.katowice.pl      w Dziale Oświata
 • świadectwo ukończenia szkoły  lub  dyplom studiów wyższych
 • świadectwo uzyskania tytułu czeladnika lub dyplom ukończenia  szkoły pomaturalnej albo studiów w zawodzie optyka okularowego
 • zaświadczenie potwierdzające 5 lat praktyki w  zawodzie optyka okularowego
 • 1  zdjęcie legitymacyjne
 • życiorys.

         Dopuszczenie do egzaminów czeladniczych w zawodzie Optyka Okularowego wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 • wniosek do pobrania na stronie  www.ir.katowice.pl    w  Dziale Oświata
 • świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom studiów wyższych
 • zaświadczenie potwierdzające 3 lata praktyki w zawodzie optyka okularowego
 • 1  zdjęcie legitymacyjne
 • życiorys.

Informatory egzaminacyjne,  zawierające  banki pytań zarówno do części pisemnej jak i ustnej  egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,  są do nabycia w siedzibie Śląskiego Cechu Optyków  oraz  Izby Rzemieślniczej w Katowicach przy Placu Wolności 12.