W związku ze zmianą formularzy zgłoszeniowych ZUS, począwszy od 16.05.2021 pracodawca jest zobligowany do podawania kodu zawodu pracownika na dokumentach zgłoszeniowych oraz w przypadku aktualizacji danych pracownika.
Nie ma obowiązku uzupełniania kodu zawodu dla pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego przed 16.05.2021 jeśli nie zachodzi potrzeba aktualizacji danych z innych przyczyn (zmiana charakteru pracy, zmiana adresu itp).

Kody zawodów znajdą Państwo w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 – klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Link do szczegółowej informacji ZUS:  

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-16-maja-w-dokumentach-zus-zua-i-zus-zza-trzeba-wykazywac-kod-wykonywanego-zawodu/3999636