Zarząd

Zarząd

 • Paweł Kołder Starszy Cechu ( Prezes Zarządu)
 • Jan Witkowski I Podstarszy / Wiceprezes
 • Sławomir Strózik II Podstarszy / Wiceprezes
 • Jacek Hombek Skarbnik
 • Łukasz Łazarowicz Sekretarz
 • Waldemar Łazarowicz Członek Zarządu
 • Stanisław Morawiec Członek Zarządu
 • Paweł Szczerbiński Członek Zarządu
 • Robert Tomalka Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Włodzimierz Łazarowicz Przewodniczący
 • Sebastian Kudera Członek Komisji
 • Andrzej Pukocz Członek Komisji

Sąd Koleżeński:

 • Leonard Nawrot Przewodniczący
 • Urszula Frajer-Danisch Członek Komisji
 • Gasz Lucyna Członek Komisji
 • Grzegorz Kasprzak Członek Komisji

Delegaci na Zjazd KRIO :

 • Jan Witkowski
 • Paweł Kołder
 • Jacek Hombek
 • Stanisław Morawiec
 • Sławomir Strózik
 • Sebastian Kudera
 • Paweł Szczerbiński
 • Łukasz Łazarowicz
 • Izabela Żmidzińska-Górny
 • Robert Tomalka