Szkolenie na temat zaburzeń widzenia obuocznego i doborowi korekcji pryzmatycznej.

Sala konferencyjna Izby Rzemieślniczej w Katowicach, Plac Wolności 12
Szkolenie na temat zaburzeń widzenia obuocznego i doborowi korekcji pryzmatycznej.
Wykładowca Marek Ożóg – uczestniczyło 20 osób.