Kontakt

Śląski Cech Optyków w Katowicach

40-087 Katowice Plac Wolności 12

E-mail

zarzad@slaskicechoptykow.pl admin@slaskicehcoptykow.pl

Telefon

+48 32 781 06 58 +48 501 158 830