Historia

ŚLĄSKI CECH OPTYKÓW powołany został do życia  na zebraniu założycielskim  18.06.1994 roku.  Rejestracja  sądowa  odbyła się  13.12.1994 r. Wyłonił się z wcześniejszych  struktur. Już w latach 60-tych  Śląscy Optycy  odczuwali potrzebę  wspólnoty, działając wcześniej w lokalnych strukturach  Cechów Rzemiosł Różnych. Inicjatorem zjednoczenia   był  Mistrz  Kazimierz  Błażejewski. W owym czasie  działania  skupiały   się  na  szkoleniach,  zaopatrzeniu  w   sprzęt  optyczny  i  podstawowe materiały  do  pracy  zawodowej  oraz integracji  środowiska.

Ukoronowaniem – cyklicznych już w 1962 roku – spotkań był zorganizowany dzięki zagranicznym kontaktom Pana Kazimierza Błażejewskiego 2-tygodniowy wyjazd szkoleniowy do Hermann Pistor Fachschule w Jenie, a uzupełnienie teorii o praktykę umożliwiły wizyty w Zakładach  Carl-Zeiss  w  Jenie  oraz  ROW – Rathenow. Kolejny kurs  odbył  się  w  1963 r. Szkolenia rozwijane były w dalszym ciągu. Do współpracy  i  prowadzenia wykładów  zapraszani  byli  wybitni  przedstawiciele  Akademii Medycznych, Śląskich  Zakładów  Optycznych oraz  zaproszeni  optycy  niemieccy.

Powstanie  przy  Centralnym  Związku  Rzemiosła  w  Warszawie  Ogólnopolskiej  Komisji  Branżowej  Optyków,  umożliwiło  powołanie również   Komisji Branżowej  Optyków  przy  Izbie  Rzemieślniczej   w Katowicach, dając tym samym  podstawy  formalne  dla  działalności
środowiska optycznego. Systematyczne kontakty  integrowały  nasze  środowisko,  skupiały  wokół osoby  Kazimierza  Błażejewskiego  grupę  aktywnych  działaczy,  ułatwiały  nawiązywanie  trwałych  przyjaźni  i  wydatnie  przyczyniły  się  do  umacniania zasad  etyki  zawodowej. W  1975 roku  po śmierci Kazimierza  Błażejewskiego  Przewodniczącym Branżowej  Komisji  Optyków  został  Mistrz  Stanisław  Bocianowski,  a  od  roku  1983  obowiązki Przewodniczącego  przejął  mistrz  Aleksander  Filak. Działalności  Komisji  nie  przerwało ani  formalne  jej  rozwiązanie  przez  Centralny  Rzemiosła,   ani  ograniczenia  stanu  wojennego. Podkreślenia  wymaga  zrozumienie  potrzeb   naszego  środowiska  i  wieloletnia  pomoc  ze  strony   Izby  Rzemieślniczej  w  Katowicach.

Nasi   czołowi  działacze  uczestniczyli  aktywnie  w  tworzeniu  Stowarzyszenia  Optyków  Polskich.  Delegaci  Śląskiego  Cechu  Optyków  brali  udział  w  zebraniu  założycielskim  20  stycznia  1996  roku,  na  którym  powołana  została  do  życia    Krajowa  Rzemieślnicza Izba  Optyczna.