Szkolenie 2018.02 Wisła

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Zapraszamy Państwa na spotkanie szkoleniowo – integracyjne  Śląskiego Cechu Optyków,  które odbędzie się w dniach 17.02-18.02.2018r w Hotelu Vestina w Wiśle Malince .

Przewodnim tematem szkolenia będą  nowe zasady ochrony danych osobowych i obowiązki, jakie na nasze firmy nakłada wchodzące w życie w maju 2018  rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Z pewnością śledzą Państwo doniesienia prasowe mówiące o nowych przepisach, po wejściu których wszyscy, pod groźbą znacznych kar finansowych będziemy musieli wprowadzić w naszych firmach sformalizowane procedury ochrony powierzonych nam danych, niezależnie od tego, w jak dużym zakresie gromadzimy i przetwarzamy takie dane. Do wygłoszenia prelekcji zaprosiliśmy mecenasa Piotra Kowalskiego – przedstawiciela kancelarii prawnej z Zawiercia , która, niezależnie od wykładu, będzie mogła pomóc indywidualnie zainteresowanym osobom w opracowaniu i wdrożeniu szczegółowych zasad ochrony danych osobowych w Państwa zakładach.

Do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy również firmę HOYA  LENS  POLAND,  której przedstawiciele zapoznają nas z nowościami w ofercie  firmy, a w szczególności z soczewkami dla kierowców EnRoute i nową generacją soczewek Hoyalux ID LifeStyle 3.

Poprosiliśmy mgr Pawła Nawrota o .przygotowanie prezentacji dotyczącej wyboru optymalnych dla klientów konstrukcji soczewek progresywnych  (z uwzględnieniem zróżnicowanej długości stref progresji, insetu i profilu soczewki progresywnej), oraz  służących temu pomiarów.  W ramach wykładu przeprowadzimy ćwiczenia praktyczne z testem „lusterka’, stad zachęcamy Państwa do zabrania ze sobą płaskich lusterek ( wielkości kartki zeszytowej), mazaków oraz opraw okularowych z demolensami.

W  dniu 14.12.2017 Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku VAT. W opublikowanym w jej uzasadnieniu stanowisku Ministerstwa Finansów odnośnie wymagań, jakie spełniać muszą objęte 8% stawką podatku VAT wyroby medyczne, znalazły się zapisy mówiące o obowiązku przeprowadzania oceny zgodności wyrobu medycznego z wymaganiami zasadniczymi oraz obowiązku nanoszenia na wyroby medyczne znaku CE przez ich wytwórców, co może być podstawą kwestionowania przez urzędy skarbowe 8% stawki VAT na okulary korekcyjne.  KRIO wystosowało do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych pismo z prośbą o odniesienie się do powyższych wymogów Ministerstwa Finansów. Podczas spotkania poinformujemy Państwa o uzyskanej odpowiedzi.

W Sejmie trwają prace nad zmianami przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – tzw. „konstytucją dla biznesu”. Niestety, do chwili obecnej nie jest znany ostateczny kształt tych zapisów, podobnie jak przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju przepisów dotyczących sukcesji firm funkcjonujących jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeżeli przed naszym spotkaniem przepisy te zostaną uchwalone i opublikowane, rozważamy zaproszenie na spotkanie dr. Mirosława Rajzera z firmy Doradcy i Księgowi z prośbą o przybliżenie nam tych zagadnień..

Program spotkania przedstawia się następująco:

Sobota, 17.02.2018

  • godz. 09.30  Otwarcie szkolenia
  • godz. 10.00 RODO – rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Mec. Piotr Kowalski
  • godz. 11.30  En Route – soczewki dla kierowców firmy HOYA – Maciej Ciwiński
  • godz. 13.00  Obiad
  • godz. 14.30  Wybór optymalnej konstrukcji soczewek progresywnych – mgr Paweł Nawrot
  • godz. 15.30  Hoyalux ID Life Style 3/3I  – Maciej Ciwiński HOYA Lens Poland
  • godz. 16.30  Stawka podatku VAT na okulary korekcyjne – Paweł Kołder
  • godz. 17.30   Wyjazd na kulig do Doliny Białej Wisełki. Kolacja w góralskiej kolibie.

Przez cały czas szkolenia będzie czynna wystawa opraw i okularów przeciwsłonecznych firm Eschenbach,  HQ Optik i Tegra oraz sprzętu firmy NIDEK oferowanego przez Poland Optical z Cieszyna.

W celu dokonania rezerwacji noclegów i posiłków bardzo prosimy o kontakt z Biurem Cechu w celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu, telefonicznie 32 781 06 58 do dnia  19.01.2018 r. !

Za Zarząd Śląskiego Cechu Optyków

Aleksander Filak

Starszy Cechu