1.07.2024 wchodzi w życie obowiązek posługiwania się w obrocie między firmami będącymi płatnikami podatku VAT elektronicznymi fakturami ustrukturyzowanymi w ramach KSeF (Krajowy System e-Faktur). Oznacza to, iż po tym dniu tradycyjne faktury „papierowe” lub przesyłane drogą elektroniczną będą pełniły tylko rolę pomocniczą jako tzw. wizualizacje faktur, a podstawą rozliczeń oraz księgowania będą wyłącznie elektroniczne faktury ustrukturyzowane przesyłane za pośrednictwem KSeF. Wyjątkiem będą faktury dla podmiotów MŚP niebędących płatnikami podatku VAT oraz faktury w transakcjach z podmiotami zagranicznymi, gdzie nadal funkcjonować będą faktury wystawiane na dotychczasowych zasadach. Również dla osób fizycznych wystawiać będziemy faktury w dotychczasowej wersji, a więc funkcjonować będą dwa rozdzielne systemy fakturowania.

Oznacza to konieczność zmiany naszych dotychczasowych przyzwyczajeń, gdyż wkrótce wielu naszych dostawców zrezygnuje z przesyłania nam faktur i będziemy musieli odnajdywać je w stosownej aplikacji KSeF.  My z kolei musimy zakupić lub ściągnąć udostępniane przez ministerstwo finansów aplikacje KSeF, zadbać o aktualizację naszych programów do fakturowania (lub zakup nowych, jeśli dotychczasowe nie będą w stanie współpracować z KSeF), wyrobić dla siebie oraz upoważnionych pracowników kody dostępu do systemu, wypracować nowe sposoby przekazywania dokumentów do biur księgowych… Dla wielu branż oznacza to wyzwanie, stąd tak częste zachęty ze strony ministerstwa finansów do wcześniejszego niż 1.07.2024 rozpoczęcia korzystania z udostępnionych aplikacji…

Po pewnym czasie będziemy zapewne traktować KSeF nawet jako ułatwienie, ale uruchomienie systemu w salonach, nauka jego obsługi, konieczność wystawiania faktur korygujących w przypadku pomyłek lub próśb o dokonanie zmian w treści faktur (co obecnie zazwyczaj rozwiązujemy wystawiając kolejną fakturę) dla wielu z nas oznaczać będą spore wyzwanie. Szczególnie jeśli w chwili przystąpienia do KSeF wszystkich firm serwery będą mogły się zacinać, a nowi użytkownicy popełniać będą wiele błędów.  Dodatkową komplikacją będzie dla nas obowiązek fiskalizacji zaliczek (a od 1.01.2025 czeka nas również  obowiązek synchronizacji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi online) gdy klienci nagminnie nie wiedzą w chwili zamawiania okularów, czy będą potrzebowali fakturę, a jeśli tak, to czy imienną, czy na firmę…

Stąd, aby ułatwić Państwu wcześniejsze przystąpienie do KSeF i bezpieczną naukę korzystania z systemu przed 1.07.2024, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarząd Śląskiego Cechu Optyków pragnie zaprosić Państwa na szkolenie, które poprowadzi dla nas znany Państwu z wcześniejszych szkoleń doradca podatkowy, członek Zarządu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, dr Mariusz Cieśla.
 

Szkolenie odbędzie się 9.12.2023 od godz. 15.30 w Hotelu Arena w Tychach (ul. Charlesa de Gaulle’a  8,) https://hotelarena.com.pl/ . Sponsorem szkolenia będzie firma HOYA LENS POLAND.

Szkolenie rozpoczniemy o godz. 15.30 od prezentacji na temat najnowszych powłok antyrefleksyjnej MEYRYÓ przygotowanej przez firmę HOYA LENS POLAND.

Zakończenie szkolenia przewidujemy ok. godz. 19.00. Po szkoleniu zapraszamy członków Cechu i towarzyszące im osoby na  kolację w świątecznej atmosferze do hotelowej restauracji Arena.

Dla uczestników szkolenia przygotowane zostaną pisemne informatory na temat KSeF. 

Udział w szkoleniu dla członków Śląskiego Cechu Optyków i osób im towarzyszących jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne ( tel. 32 78 10 658) lub mailowe (scokatowice@wp.pl ) potwierdzenie chęci uczestnictwa.