Zarząd Śląskiego Cechu Optyków w Katowicach pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym Cechu połączonym z Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Cechu, które odbędzie się w dniach 27-28.05.2023 r.  w Hotelu „Vestina” w Wiśle Malince, ul. Malinka 35, 43-360 Wisła. www.hotel-vestina.pl.

Walne Zgromadzenie Cechu nie jest w tym roku zgromadzeniem wyborczym, ale będzie okazją do złożenia sprawozdań z działalności naszej organizacji w minionym roku  i przedstawienia planów dotyczących przyszłych przedsięwzięć. 

 Kontynuując tematykę szkolenia ze spotkania Cechu w zeszłym roku w Hotelu Czarny Las poprosiliśmy mgr Annę Szałkiewicz o przybliżenie Państwu wprowadzonych od 2023 r zmian w zapisach ustawy konsumenckiej dotyczących rękojmi (odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru lub usługi z umową), obowiązków informacyjnych spoczywających na optykach i uprawnień klientów. Tematyka wykładu rozszerzona zostanie o kwestie odpowiedzialności optyka za powierzony przez klienta materiał, a w szczególności możliwości zabezpieczenia się optyka w przypadku montażu soczewek do powierzonych przez klienta opraw.

Do udziału w naszym spotkaniu zaprosiliśmy przedstawicieli firmy HOYA Lens Poland. Kwestia indywidualnych parametrów i doboru optymalnej dla klienta długości strefy zmiany mocy w soczewkach progresywnych jest stale aktualnym przedmiotem naszych rozmów i będzie tematem pierwszej prezentacji p. Szymona Grygierczyka w godzinach popołudniowych. Już od ponad roku dostępne są na rynkach europejskich soczewki do hamowania progresji krótkowzroczności MiyoSmart. Stąd oprócz doświadczeń z badań poprzedzających wprowadzenie tych soczewek na rynki europejskie przedstawiciele firmy HOYA będą mogli podzielić się z nami również wynikami stosowania tych soczewek w Europie i Polsce. Poprosiliśmy również p. Szymona Grygierczyka o przedstawienie Państwu analiz dotyczących obserwowanych zmian zachowań konsumenckich, zwłaszcza w odniesieniu do najbardziej interesującego nas sektora usług optycznych.  

Podczas spotkania będziemy również chcieli zapoznać Państwa z zapisami ostatecznej wersji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych ( przewidywana data ogłoszenia to 17.04.2023, a wejścia w życie 1.07.2023) oraz ustawy o niektórych zawodach medycznych i ich przewidywanym wpływie na funkcjonowanie naszych firm.  

Tradycyjnie już spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa optyczna, w trakcie której można będzie zapoznać się z ofertą firm :  Eschenbach Optik Polen, Vermari, Ivonlenses – William Morris, Opta.

Wieczorem serdecznie zapraszamy Państwa na tradycyjną kolację  regionalną przy ognisku.

Program spotkania przedstawia się następująco:

Sobota 27.05.2023 r.

Godz. 9.00                        Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Cechu – I termin

Godz. 9.30-11.30            Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Cechu – II termin

Godz. 11.30-13.00          Rękojmia – zmiany w przepisach konsumenckich. Odpowiedzialność optyka za materiał   

                                           powierzony przez klienta– mgr Anna Szałkiewicz

Godz. 13.00-15.00          Przerwa obiadowa

Godz. 15.00- 15.45         Parametry indywidualne i dobór optymalnej długości strefy progresji w soczewkach

                                           progresywnych – Szymon Grygierczyk HOYA Lens Poland

Godz. 15.45-16.30          Kontrola progresji krótkowzroczności. Doświadczenia ze stosowania soczewek MiyoSmart  

                                           na tle innych metod – Szymon Grygierczyk HOYA Lens Poland

Godz.  16.30-17.15         Zmiany zachowań konsumentów i ich wpływ na rynek optyczny – Szymon Grygierczyk

                                           HOYA Lens Poland

Godz. 17.15-18.00          Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych.

                                           Ustawa o niektórych zawodach medycznych. 

Godz. 19.00                     Kolacja regionalna przy ognisku.

Niedziela 28.05.2023 r.

Godz. 8.00-11.00            Śniadanie

W celu dokonania rezerwacji noclegów i posiłków bardzo prosimy o kontakt z Biurem Cechu w celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu, telefonicznie 32 781 06 58 lub mailowo scokatowice@wp.pl do dnia 28.04.2023.

Osoby preferujące dietę bezmięsną proszone są o wcześniejsze  poinformowanie o tym fakcie biura Cechu.

Tych z Państwa,  którzy będą uczestniczyli tylko w obradach Walnego Zgromadzenia i nie będą korzystali z posiłków, noclegów oraz wieczornych atrakcji,  również  bardzo prosimy o zgłoszenie swojej obecności.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Cechu oraz towarzyszącym szkoleniu.

W imieniu Zarządu Śląskiego Cechu Optyków

Paweł Kołder

Starszy Cechu