Szanowne Koleżanki i Koledzy

    

Po odrzuceniu przez Sejm RP poprawek Senatu i podpisaniu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy tzw. Polskiego Ładu pomimo sprzeciwów większości organizacji zrzeszających przedsiębiorców wejdą w życie od 1.01.2022.

     Obok oczekiwanych od lat zmian podwyższających kwotę wolną od opodatkowania oraz wysokość progu progresji podatkowej, co spowoduje wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych, części przedsiębiorców oraz emerytów, Polski Ład wprowadza jednak znaczący wzrost obciążeń dla zdecydowanej większości osób prowadzących działalność gospodarczą. Wiąże się to głównie ze znacznym wzrostem wysokości składki zdrowotnej.

     Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i opodatkowanych podatkiem liniowym składka zdrowotna wynosić będzie 4,9% dochodu i nie można jej będzie odliczyć od podatku, więc oznacza to wzrost obciążeń podatkowych o ok. jedną czwartą. W przypadku osób opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych będzie to stała kwota, która w przypadku rocznych przychodów przekraczających 300 tys zł netto wynosić będzie 920,00 zł miesięcznie, a więc dodatkowe obciążenie wyniesie 11.040,00 zł rocznie ( w przypadku spółek pomnożone przez liczbę wspólników).

     Skrócenie terminu i komplikacja obliczania wysokości zobowiązań, podobnie jak  obowiązek comiesięcznego przekazywania informacji o wysokości podstawy naliczania składek zdrowotnych spowoduje zapewne wzrost kosztów obsługi księgowej firm. Zmiany dotyczyć będą również możliwości korzystania przez podatnika z instytucji czynnego żalu. Zniesiona zostanie możliwość wykupu po zakończeniu leasingu samochodów na użytek własny przedsiębiorcy.

     Począwszy od 1.01.2022 przychody z najmu nieruchomości opodatkowane mają być podatkiem zryczałtowanym, bez możliwości amortyzowania kosztów ich nabycia, przy czym w odniesieniu do prywatnego najmu nieruchomości nabytych przed końcem 2021, do końca 2022 stosować będzie można opodatkowanie na zasadach ogólnych i amortyzację.

     Spowodowany tymi zmianami przepisów znaczny wzrost obciążeń sprawi, iż na przełomie roku każdy z nas będzie musiał wraz ze swoim księgowym przeanalizować wysokość przewidywanych przychodów i zyskowność swojej działalności, aby wybrać najkorzystniejszą w nowych realiach formę opodatkowania.

     Podczas spotkania Śląskiego Cechu Optyków w hotelu Vestina w Wiśle, 4.09.2021 bardzo dużym zainteresowaniem Państwa cieszyła się prelekcja doradcy podatkowego, dr. Mariusza Cieśli na temat zapowiadanych wówczas w ramach Polskiego ładu zmian. Zgodnie ze zgłoszoną wówczas propozycją, aby umożliwić Państwu zadanie wszelkich indywidualnych pytań i ułatwić podjęcie decyzji co do wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, Zarząd Cechu podjął decyzję o zorganizowaniu spotkania z dr. Mariuszem Cieślą w dniu 11.12.2021 w hotelu Park Inn by Radisson przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach. 
    Będziemy gotowi na Państwa przyjęcie już od godz. 9.00. Spotkanie z wykładowcą rozpoczniemy punktualnie o godz. 10.00.  Zakończymy spotkanie wspólnym obiadem w świątecznej atmosferze ok.  godz. 13.30.

Bardzo prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu w biurze Śląskiego Cechu Optyków w Katowicach ( tel. 32 781 0 658, scokatowice@wp.pl) w terminie do 4.12.2021.

     Aby umożliwić prelegentowi szczegółowe odniesienie się do wszelkich nurtujących Państwa pytań i wątpliwości ( nie tylko związanych z Polskim Ładem,) prosimy o przesyłania ich do biura Cechu pocztą mailową  (scokatowice@wp.pl) również w terminie do 4.12.2021.

                                                                                   Serdecznie zapraszamy

                                                                    W imieniu Zarządu Śląskiego Cechu Optyków

                                                                                         Paweł Kołder

                                                                                         Starszy Cechu