XXXI Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę – 24 czerwca