XXV lecie Śląskiego Cechu Optyków

W 2019 roku mija ćwierć wieku czyli 25 lat istnienia Śląskiego Cechu Optyków w Katowicach. Spoglądając wstecz, aż trudno uwierzyć, że już tyle czasu upłynęło odkąd po działaniach w ramach Komisji Branżowej Optyków, a później Stowarzyszeniu Optyków Polskich i jego samorozwiązaniu w 1994r, śląscy optycy podjęli decyzję o powołaniu Cechu. Miało to miejsce 18.06.1994r w Katowicach podczas zebrania założycielskiego Śląskiego Cechu Optyków, po którym w dniu 13.12.2014r Sąd Rejonowy w Katowicach dokonał oficjalnej rejestracji naszego Cechu. Byliśmy trzecim po Międzywojewódzkim Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu i Dolnośląskim Cechu Optyków we Wrocławiu branżowym cechem optycznym w Polsce.

Po powołaniu kolejnych Cechów w Warszawie, Krakowie i Gdańsku, na zebraniu założycielskim w dniu 20.01.1996 do życia powołana została Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna. Od momentu powstania KRIO przedstawiciele naszego Cechu aktywnie uczestniczą we wszystkich jej pracach będąc członkami wszystkich jej organów statutowych.

Przez wszystkie lata swojego istnienia Cech starał się godnie nawiązywać do wieloletniej tradycji zorganizowanej działalności optyków na Śląsku reprezentując zrzeszonych optyków w kontaktach z regionalnymi organami administracji państwowej i samorządowej, organami skarbowymi, Narodowym Funduszem Zdrowia, organizując liczne kursy i szkolenia, spotkania integracyjne, wyjazdy na krajowe i zagraniczne imprezy targowe, wyjazdy turystyczne. W 2007 roku – za przykładem innych cechów i KRIO – ufundowany został sztandar Śląskiego Cechu Optyków.

Dwudziestopięciolecie istnienia Śląskiego Cechu Optyków jest dobrym momentem do podsumowania naszej działalności w odświętnej, urodzinowej atmosferze. Dlatego postanowiliśmy zaprosić Państwa do udziału w obchodach Jubileuszu XXV- lecia Śląskiego Cechu Optyków, które odbędą się 21.09.2019 roku w Zabrzu.

Obchody rozpoczną się od uroczystej Mszy Świętej w Kaplicy Świętej Barbary w Kopalni GUIDO w Zabrzu, znajdującej się w podziemiach kopalni na poziomie 170 metrów. Po Mszy Świętej zaprosimy Państwa do wspólnego zwiedzania kopalni na poziomie 320 m. i przeżycia podziemnej przygody, oraz na tradycyjny śląski obiad, który przygotowany zostanie w Sali Łaźni Łańcuszkowej w Sztolni Królowej Luizy. Dalsza cześć uroczystości odbędzie się w Hotelu Diament w Zabrzu, gdzie na przywitanie wystąpi zespół dęty Silesian Brass Quartet, następnie odbędzie się część oficjalna, a po niej do wspólnej zabawy porwie nas muzyka w wykonaniu zespołu SWEET COMBO.

Wstępny program Jubileuszu 25 lecia przedstawia się następująco:

Sobota 21.09.2019 r.

Godz. 9.00-10.00 Zakwaterowanie w Hotelu Diament Zabrze (3 Maja 122A, 44-100 Zabrze )
Godz. 10.00 Zbiórka pod Hotelem i przejazd autokarem pod Kopalnię GUIDO w Zabrzu
Godz. 11.00- 11.40 Msza Święta w Kopalni GUIDO na poziomie 170
Godz. 12.00-13.00 Zwiedzanie Kopalni GUIDO ( poziom 320 )
Godz. 14.00-15.30 Obiad w Łaźni Łańcuszkowej w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu ( ul. Wolności 408, 41-806 Zabrze )
Godz. 15.30-16.00 Przejazd do Hotelu Diament
Godz. 16.00-18.00 Zakwaterowanie w Hotelu Cd, czas wolny
Godz. 18.00-19.30 Występ zespołu dętego Silesian Brass Quartet
Godz. 19.30-20.00 Część oficjalna uroczystości XXV- lecia Śląskiego Cechu Optyków
Godz. 20.00-21.30 Uroczysta kolacja, tort urodzinowy
Godz. 21.30…. zimny bufet, zabawa taneczna z zespołem SWEET COMBO

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości obchodów XXV lecia Śląskiego Cechu Optyków. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w biurze Cechu ( tel. 32 78 10 658, email: scokatowice@wp.pl ) w terminie do 20.08.2019 r.

Zaprzyjaźnione firmy branży optycznej serdecznie zachęcamy do sponsoringu uroczystości.

Za Zarząd Śląskiego Cechu Optyków w Katowicach

Aleksander Filak – Prezes Zarządu