Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 7-8.03.2020

           Zarząd Śląskiego Cechu Optyków serdecznie zaprasza do udziału w wiosennym spotkaniu szkoleniowo – integracyjnym naszego Cechu, które odbędzie się w dniach 7-8.03.2020 r w doskonale znanym Państwu Hotelu Vestina w Wiśle Malince, ul. Malinka 35.


           Rosnąca konkurencja na rynku usług optycznych, konkurencja ze strony innych branż, szeroka podaż produktów optycznych o różnej jakości i w różnych cenach, coraz bardziej wymagający, wyedukowani przez konkurencję i internet, niejednokrotnie trudni ale też coraz mniej liczni klienci zmuszają nas do wnikliwej analizy rynku oraz nieustannego dopasowywania swojej oferty i swoich zachowań do zmieniających się oczekiwań. Nie ułatwiają tego zmieniające się przepisy podatkowo-prawne oraz coraz bardziej czasochłonne, biurokratyczne formalności związane czy to ze współpracą z NFZ, czy nawet wywozem śmieci….. Nie możemy więc polegać jedynie na swoich kompetencjach zawodowych i wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu zakładu optycznego. Musimy zdobywać również nowe, „miękkie” kompetencje m.in. w zakresie świadomego tworzenia relacji z klientami, odczytywania ich faktycznych oczekiwań i właściwego na nie odpowiadania m.in. poprzez budowanie swojego profesjonalnego wizerunku, właściwe zachowanie, spójny przekaz naszej oferty. Stąd do udziału w naszym spotkaniu zaprosiliśmy p. Rafała Balickiego, trenera biznesu specjalizującego się w powyższych kwestiach, rekomendowanego nam przez firmę New Vision Optica, która jest również sponsorem tego szkolenia. Zazwyczaj szkolenia prowadzone przez p. Balickiego mają formę gier symulacyjnych, lecz ze względu na wielkość naszej grupy to spotkanie będzie miało formę interaktywnego wykładu.


           Do udziału w szkoleniu zaprosiliśmy również firmę Rodenstock Polska, której przedstawiciele zapoznają nas z ofertą firmy, w szczególności z unikalnymi powłokami uszlachetniającymi oraz soczewkami indywidualnymi w ofercie firmy. Na towarzyszącej spotkaniu ekspozycji będą Państwo mieli możliwość zapoznania się z możliwościami nowatorskiego urządzenia DNA firmy Visionix (aberrometr z autorefrakto -, kerato-, tono- i pachymetrem) umożliwiającego dobór m.in. indywidualnych soczewek progresywnych firmy Rodenstock na podstawie pomiarów aberrometrycznych.


           Spotkanie będzie również okazją do omówienia nowych zasad realizacji elektronicznych zleceń na okulary korekcyjne oraz zapoznania Państwa z wymogami wchodzącego w życie już 26.05.2020 rozporządzenia UE w sprawie wyrobów medycznych, oraz projektu polskiej ustawy o wyrobach medycznych, który nadal jest jeszcze na etapie konsultacji, a ma wejść w życie już za cztery miesiące….


Program spotkania przedstawia się następująco:
Sobota 07.03.2020 r.

Godz. 10.00

Otwarcie szkolenia

Godz. 10.15 – 12.15

Handlowanie to gra. Osobowość, temperament, reaktywność w relacjach biznesowych. Rafał Balicki, firma szkoleniowa Ambigram, na zaproszenie firmy New Vision Optica

Godz. 12.15 – 13.15

Przedstawienie nowej kampanii „B.I.G Vision for All” oraz rozwiązań dla optyków i optometrystów. Rodenstock Polska

Godz. 13.30 – 14.30

Przerwa obiadowa

Godz. 14.30 – 15.00

1. W jaki sposób wyróżnić się na rynku korzystając z nowoczesnych technologii.

2. Prezentacja powłok antyrefleksyjnych firmy Rodenstock w tym najbardziej śliskiej, dostępnej na rynku powłoki Xtra Clean. Rodenstock Polska

Godz. 15.30 – 16.00

Elektroniczny system zleceń na wyroby medyczne e-ZWM oraz portal SZOI – Aneta Wojaczek, Śląski Cech Optyków

Godz. 16.00

Rozporządzenie UE w sprawie wyrobów medycznych i nowa ustawa o wyrobach medycznych

Godz. 18.30 …

Kolacja przy muzyce


Przez cały czas szkolenia będzie czynna wystawa opraw firm Rodenstock Polska, New Vision Optica, OWP- Mexx (Okularnik – p. Rafał Białko), Eschenbach Optik Polen.

Wieczorem serdecznie zapraszamy na wspólną kolację przy muzyce.

Niedziela 08.03.2020 r.

Godz. 8.00-11.00 Śniadanie i wyjazd uczestników szkolenia.

Bardzo prosimy o kontakt z Biurem Cechu w celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu, telefonicznie 32 781 06 58 do dnia 20.02.2020 r. !!!

Serdecznie zapraszamy !
Zarząd Śląskiego Cechu Optyków