Śląski Cech Optyków

PROMOCJA!     PROMOCJA!     PROMOCJA!

ZAPRASZAMY  DO  ZAKŁADÓW  OPTYCZNYCH !

             Soczewki  fotochromowe,  znane  już  od  dawna,  obecnie  produkowane  w najnowocześniejszych  technologiach,  znakomicie  chronią  nasz  wzrok  przed  promieniowaniem  ultrafioletowym,  emitowanym  nie  tylko  przez  słońce.

We  wnętrzach  bezbarwne lub  wstępnie  zabarwione,  na  zewnątrz  ciemnieją  w  zależności  od  natężenia  światła  i  temperatury  otoczenia.

Zimą są ciemniejsze  niż  w  upalne  dni  latem.

SZCZEGÓŁY  I  MOŻLIWOŚCI  ZAKUPÓW  W  ZAKŁADACH  OPTYCZNYCH  zrzeszonych  w  ŚLĄSKIM  CECHU  OPTYKÓW  –  adresy  na  stronie.

Katowice, 23.06.2010 r.

CZŁONKOWIE  ŚLĄSKIEGO  CECHU  OPTYKÓW

  SZANOWNE  KOLEŻANKI  I  KOLEDZY!

W dniu 22.05.2010 w Hotelu Kotarz w Brennej odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Śląskiego Cechu Optyków, połączone ze szkoleniem przeprowadzonym przez przedstawicieli firm Hoya Lens Poland, Eschenbach Optik Polen oraz Topcon Polska i ekspozycją oferty tychże firm oraz firm Italo Optica, PSP, Prestige. Spotkaniu towarzyszyła również – połączona z jazdami próbnymi – prezentacja nowych modeli samochodów Renault przygotowana przez firmę Renault Wektor z Bielska – Białej.

Wieczorem uczestnicy spotkania mogli delektować się między innymi jajecznicą ze szczypiorkiem z ponad stu jaj, przygotowaną nad ogniem – zgodnie z zielonoświątkową tradycją Ziemi Cieszyńskiej.

Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Cechu i Komisji Rewizyjnej uczestnicy zebrania udzielili absolutorium dotychczasowemu Zarządowi i wybrali nowe organy statutowe Cechu.

Prezesem  Zarządu (Starszym Cechu) jednogłośnie wybrany został Aleksander Filak, a w skład Zarządu weszli : Jacek Hombek, Paweł Kołder, Waldemar Łazarowicz, Stanisław Morawiec, Marek Sołowij, Sławomir Strózik, Stanisław Szostak, Jan Witkowski oraz Izabela Żmidzińska-Górny.

 Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został Leszek Eder, a w skład Komisji weszli: Lucyna Gasz, Sebastian Kudera, Andrzej Pukocz.

 Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został wybrany Leonard Nawrot, a w skład Sądu weszli: Jan Czuk, Urszula Frajer-Danisch, Grzegorz Kasprzak.

 Delegatami naszego Cechu na Zjazdy Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznejzostali wybrani : Starszy Cechu Aleksander Filak oraz Leszek Eder, Jacek Hombek, Paweł Kołder, Sebastian Kudera, Stanisław Morawiec, Marek Sołowij, Sławomir Strózik, Stanisław Szostak, Jan Witkowski, Izabela Zmidzińska-Górny.

                 Na pierwszym posiedzeniu w dniu 21.06.2010 nowy Zarząd Cechu wybrał ze swojego grona dwóch Podstarszych (Wiceprezesów): Jana Witkowskiego oraz Pawła Kołdera, Sekretarza: Izabelę Żmidzińską- Górny oraz Skarbnika: Stanisława Szostaka.

 Na posiedzeniu tym Zarząd zajął się również planem działania na nadchodzący rok.

I tak, w dniach 24-26 września 2010 wraz z firmą JZO będziemy chcieli zaprosić Państwa na wspólny, autokarowy wyjazd do Jeleniej Góry, połączony ze zwiedzaniem licznych atrakcji Kotliny Jeleniogórskiej (np. Pałac Paulinum, pałac w Wojanowie i Łomnicy, zamek Chojnik, zbudowana w latach 20-tych XXw kamienna zapora nad jeziorem Pilchowickim).

O szczegółach i kosztach wyjazdu poinformujemy Państwa w najbliższej korespondencji, już dzisiaj jednak prosimy o zarezerwowanie tego terminu !!!!

 Kolejny wspólny wyjazd zorganizowany zostanie w dniach 25-28.11.2010 na Targi OPTYKA 2010 w Poznaniu. Dla osób zainteresowanych zarezerwowane zostaną noclegi w jednym z poznańskich hoteli, a oprócz atrakcji targowych (największe Targi optyczne w Polsce, Konferencja Optyka 2010, prezentacje firm, galowy wieczór targowy połączony z występami artystycznymi i wręczeniem nagród targowych) oraz atrakcji samego Poznania, będziemy chcieli zaproponować Państwu wspólne spędzenie jednego z wieczorów …

Koszt wynajęcia autokaru będzie z pewnością niższy niż dojazd do Poznania własnym samochodem, podobnie koszt wspólnie negocjowanych noclegów, a nie wyobrażamy sobie, by na największym spotkaniu polskich optyków organizowanym przez Krajową Rzemieślniczą Izbę Optyczną we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi mogło zabraknąć optyków ze Śląska i okolic…

W październiku, zgodnie z wcześniejsza tradycją będziemy chcieli zaprosić Państwa wraz z pracownikami na szkolenie produktowo-marketingowe zorganizowane w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Katowicach. Dotychczasowe szkolenia tego typu cieszyły się dużym zainteresowaniem, stąd będziemy chcieli kontynuować je w przyszłości, zapraszając kolejne firmy do współpracy. Zabiegając o pozyskanie nowych członków naszego Cechu, ofertę uczestnictwa w spotkaniu będziemy chcieli skierować również do optyków niezrzeszonych. Podobnie, zastanawiając się nad programem wyjazdowego spotkania członków Cechu, które organizowane będzie na wiosnę przyszłego roku, również rozważamy zaproszenie do udziału w nim optyków niezrzeszonych.

Delegaci naszego Cechu na Zjazd KRIO, który miał miejsce 26.05.2010 mieli m.in. możliwość zapoznania się z pismami Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz skierowanym do KRIO z prośbą o wyrażenie opinii pismem Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Okulistyki – prof. J. Szaflika, dotyczącymi podwyższenia limitów cenowych na refundowane przez NFZ soczewki okularowe. Propozycje MZ sprowadzają się do podniesienia limitów cen soczewek sferycznych w zakresie do +/-6,0 do 15,00 zł/ szt. i 40,00 zł/szt. powyżej tego zakresu oraz soczewek torycznych sf do +/- 6,0 cylinder do +2,0 : 20,00 zł/szt. oraz 50,00 zł/szt. powyżej tego zakresu. Równocześnie proponowane jest podniesienie dla osób dorosłych udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia do 50% (z dotychczasowych 30%).

Jak Państwo pamiętają – KRIO w październiku 2009 wystosowało do Ministra Zdrowia pismo z propozycją odstąpienia od refundacji na dotychczasowych zasadach,argumentując, że kwoty refundacji są nieodczuwalne dla większości ubezpieczonych, a koszty obsługi systemu zapewne pochłaniają więcej środków niż sama refundacja, wymogi NFZ zniechęcają kolejnych optyków do współpracy i w związku z tym lepiej środki te przeznaczyć na inne, bardziej uzasadnione społecznie potrzeby systemu ochrony zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia odpisało powołując się na względy formalne, które uniemożliwiać miały odstąpienie od refundacji na dotychczasowych zasadach, jednak zapewne zasiane wówczas ziarno niepewności poskutkowało propozycją podwyższenia limitów cenowych soczewek.

Delegaci naszego Cechu krytycznie odnieśli się do propozycji podwyższenia limitów cenowych, jeżeli nie będzie im towarzyszyło równoczesne uproszczenie form współpracy z NFZ, jednak stanowiska tego nie podzielali przedstawiciele innych cechów.

W szczególności za poparciem propozycji MZ opowiadali się przedstawiciele Cechu Optyków w Warszawie, którzy zaoferowali swój udział w rozmowach z NFZ, argumentując równocześnie, że w przypadku negatywnej opinii KRIO, Ministerstwo Zdrowia i NFZ mogą podjąć rozmowy na temat realizacji zleceń z sieciami optycznymi (?!?).

 Wydaje się to mało przekonywujące, lecz pogląd ten podzieliła część Delegatów, sugerując, że KRIO powinno propozycje MZ poprzeć.

 W związku z powyższym Zarząd KRIO wystosował pisma do prof. J. Szaflika oraz Prezesa NFZ, w których poparł propozycje podwyższenia limitów cen, wnioskując jednak o utrzymanie 30% udziału własnego dorosłego ubezpieczonego w cenie nabycia soczewek, oraz w szczególności o uproszczenie procedur rozliczania zrealizowanych recept.

W centrum uwagi KRIO pozostaje również kwestia uregulowania prawnegozawodów optyka okularowego i optometrysty w ramach ustawy o niektórych zawodach medycznych. Po wykreśleniu naszych zawodów z projektu ustawy kolejne organizacje i uczelnie przesyłają do Ministerstwa Zdrowia swoje protesty w tej sprawie.

KRIO stojąc na stanowisku, że nie wszystkie zapisy projektu dotyczące optyka okularowego były dla naszego środowiska korzystne, a niektóre wręcz niemożliwe do zaakceptowania (m.in. pozbawienie po dwóch latach od wejścia w życie ustawy prawa wykonywania zawodu, nawet pod nadzorem osoby o pełnych kwalifikacjach – oprócz osób niewykwalifikowanych – również czeladników optyków i osoby z tytułem robotnika wykwalifikowanego optyka), wnioskuje o powrót do rozmów na temat szczegółowych zapisów projektu ustawy zamiast wnioskowania o przywrócenie zapisów w dotychczasowym brzmieniu.

Stąd przedstawiciel KRIO, Paweł Kołder, uczestniczący w posiedzeniu Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii wnioskował o takie brzmienie protestu ŚKAOOiO kierowanego do Ministerstwa Zdrowia oraz podobnych pism kierowanych głównie w sprawie uregulowania zawodu optometrysty, ale również optyka okularowego przez Senaty reprezentowanych w Komisji uczelni : Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Poznianiu, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Wrocławskiej.

Bardzo istotne zmiany dla naszego środowiska wiązać się mogą również z projektem nowelizacji ustawy o wyrobach medycznych. Czynione są zabiegi (głównie przez przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych wspieranych przez firmy „soczewkowe”), zmierzające do uporządkowania sprzedaży soczewek kontaktowych przez wprowadzenie wymogu posiadania ważnego zlecenia („preskrypcji”) jako warunku zakupu soczewek również w internecie.

Z drugiej strony częściowo nieprecyzyjne zapisy obecnego projektu nowelizacji ustawy o wyrobach medycznych wykluczające z zakresu jej obowiązywania wyroby medyczne, które nie oddziałują w sposób bezpośredni na organizm osoby niepełnosprawnej, mogą pozwolić na niekorzystną interpretację, w wyniku której okulary korekcyjne nie byłyby uznawane za wyrób medyczny i objęte 7% stawką podatku VAT.  Nie trzeba tłumaczyć jak istotne znaczenie mogło by to mieć dla naszej branży, stąd KRIO przykłada bardzo dużą uwagę do zapisów tego projektu i pilnie śledzi postęp prac nad ustawą.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszystkich istotnych sprawach, którymi zajmować się będzie Zarząd Cechu i KRIO. Mamy nadzieję, że słoneczne miesiące wakacji przysporzą Państwu wielu klientów z jednej strony, a okazji do udanego wypoczynku z drugiej i po wakacjach spotkamy się pełni sił i energii .

Z poważaniem

Aleksander Filak

Starszy Śląskiego Cechu Optyków

   SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY!

       Tradycycjnie już, Zarząd  Cechu pragnie zaprosić Państwa na spotkanie, które odbędzie się  22 maja 2010 r. w hotelu KOTARZ  w Brennej.   www.kotarz.com

       Spotkanie połączone  będzie  ze sprawozdawczo – wyborczym  Walnym Zebraniem, wieńczącym kolejną, czteroletnią kadencję statutowych organów Cechu.

       Walne Zebranie przewidziane jest w godzinach przedpołudniowych, po południu zapraszamy do wysłuchania prezentacji zaproszonych firm: HOYA Lens Poland, TOPCON Polska, ESCHENBACH Optic Polen.
Spotkaniu towarzyszyć będzie espozycja, na której – oprócz powyższych firm – swoją ofertę przedstawią firmy:  PSP,  PRESTIGE  oraz  ITALO OPTICA.

       Dodatkową atrakcją  naszego spotkania będzie możliwość zapoznania się z najnowszymi modelami samochodów marki Renault.   Ofertę adresowaną do Członków Śląskiego Cechu Optyków – zarówno pod kątem doboru auta jak i optymalnego sposobu finansowania jego zakupu –  przedstawi Autoryzowany Dealer RENAULT – WEKTOR Sp. z o.o. z Bielska – Białej.

       Zainteresowanie będą mieli możliwość jazdy próbnej wybranymi modelami  samochodów…

UPRZEJMIE PROSIMY O TELEFONICZNE POTWIERDZENIE  UCZESTNICTWA  w  biurze Cechu, numer telefonu  32 78 10 658,   do 10 maja 2010 roku.

PROGRAM SPOTKANIA przedstawia się następująco:

SOBOTA 22.05.2010 r.

  • 9,30     –         Walne Zebranie   –  I termin
  • 10,00   –         Walne Zebranie  –  II termin
  • ok. 13,00   –   RENAULT  WEKTOR  Sp. z o.o. –  Nowe modele   samochodów  Ranault,  optymalne  formy  finansowania   zakupu  samochodu  dla  zakładu  optycznego.
  • 13,30    –        obiad  i  czas  wolny  (zwiadzanie  ekspozycji).
  • 15,00    –        HOYA Lens Poland   –     „Wybrane  aspekty  aplikacji  soczewek  progresywnych”.
  • 16,00    –        TOPCON  Polska   –    „Co  widać  na  dnie  oka?”
  • 16,30    –        ESCHENBACH  Optik Polen  –  „Nowości w ofercie firmy ESCHENBACH”.
  • 17,00 – 18,00   –  Zwiedzanie  ekspozycji
  • 19,00    –       Uroczysta  kolacja  i  zabawa  przy  muzyce  dyskotekowej.

NIEDZIELA   23.05.2010r.

Śniadanie, spacer i wyjazd  uczestników z   hotelu (pokoje trzeba zwolnić do 10,00).

       Hotel   KOTARZ  Spa & Wellnes  położony  jest  w  centrum  Brennej  (po  prawej  stronie  drogi,  obok  parku  linowego).   Oprócz  doskonałych  warunków  konferencyjnych  i  świetnej  kuchni,  zapewnia  możliwość  skorzystania  z  krytego  basenu,  sauny,  jacuzzi  i  groty  skalnej  (wliczone  w  cenę  pobytu),  natomiast   oferowane   zabiegi  rehabilitacyjno – kosmetyczne  można  zamówić  z  wyprzedzeniem  za  dodatkową  opłatą.

       Dlatego  zachęcamy Państwa serdecznie  do  przyjazdu  już  w  piątek 21.05.2010 r.   Szczegóły  znajdują  się  na  stronie  Hotelu  http://www.kotarz.com.

       Obok  Hotelu  usytuowany  jest  park  linowy,  można  więc  pomyśleć  o  zabraniu  młodzieży,  a  atrakcyjna  okolica  zachęca  do  spacerów,  np.  po  bulwarach  Brynicy.

       Udało  nam  się  wynegocjować  atrakcyjne  ceny  pobytu,  a  ponadto  koszty  uczestnictwa  w  spotkaniu  zostały  zmniejszone  dzięki  wsparciu  zaproszonych  przez  nas  Firm.  Mamy  nadzieję,  że  nowe  miejsce  przypadnie  Państwu  do  gustu.

       Termin  naszego  spotkania  pokrywa  się  z  Zielonymi  Świątkami,  które  na  terenie  Śląska  Cieszyńskiego  są  obchodzone  w  szczególny  sposób  –  gospodarze  hotelu,   a  w  szczególności  szef  kuchni,  pozwolą  nam  zapoznać  się  z  kultywowanymi  od  pokoleń,  kulinarnymi  tradycjami.

       Serdecznie  zachęcamy  do  uczestnictwa  w  spotkaniu.  Walne Zebranie  będzie  okazją  do  wysłuchania  sprawozdań  z  działań  Zarządu  za  okres  minionej  kadencji,  wyboru  nowych  władz  naszej  organizacji,   w  tym   Członków  Zarządu  i  innych  Organów  Statutowych, wymiany  poglądów  i  uwag  między  innymi  na temat  przyszłości  naszego  zawodu  –  jak  Państwo  wiecie  w  lutym  zawody:  optyka  okularowego  i  optometrysty  zostały  wykreślone  z  projektu  ustawy  o  niektórych  zawodów  medycznych.  Myślę,  że  poruszymy  wspólnie   inne  interesujące  nas  kwestie  i  tematy,  zwłaszcza,  że  tydzień  później  odbędzie  się  Zjazd  Delegatów  KRiO  w  Warszawie.

JESZCZE  RAZ  PRZYPOMINAM  O  TELEFONICZNYM  POTWIERDZENIU  REZERWACJI  w  biurze  Cechu    pod  numerem  telefonu:       32  78  10  658.

                                                                                     W  imieniu  Zarządu  Cechu

                                                                                           ALEKSANDER  FILAK

                                                                                           Prezes  Zarządu  ŚCO