Refundacja NFZ

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, iż od 1.01.2014 zmienione zostały limity refundacji soczewek okularowych i pozostałych pomocy wzrokowych. Obecnie limit refundacji soczewek sferycznych do +/-6,00 D oraz sfero-cylindrycznych sfera do +/-6,00 D cylinder do +2,00 D został podniesiony do kwoty 25,00 zł/szt., natomiast soczewek sferycznych o mocach powyżej +/-6,00 D oraz sfero-cylindrycznych sfera powyżej +/- 6,00 D lub cylinder powyżej +/- 2,00 D do kwoty 50,00 zł/szt. Refundacja NFZ podobnie jak dotychczas wynosi 70% wartości limitu w przypadku osób dorosłych i 100% wartości limitu w przypadku dzieci.

Zakłady optyczne, które do tej pory nie realizowały refundowanych recept okularowych, a spełniają wymogi NFZ i są zainteresowane nawiązaniem współpracy mogą zawierać umowy z NFZ również w ciągu roku. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 90/2013 z dnia 24.12.2013 wnioski o zawarcie umowy na realizację recept okularowych mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Wniosek złożony do 10 dnia danego miesiąca do godz. 16.00 będzie podstawą do zawarcia umowy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

Wszelkich informacji dotyczących szczegółowych wymogów stawianych przez NFZ zakładom optycznym zawierającym umowę  można zasięgnąć w Oddziałach Wojewódzkich NFZ lub na stronach internetowych, np. www.nfz-katowice.pl