Śląski Cech Optyków w Katowicach powołany został do życia 18.06.1994r.
Wieloletnia tradycja zorganizowanej działalności śląskich optyków  zapoczątkowana została w latach sześćdziesiątych, kiedy przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach powołano Komisję Branżową Optyków.

W kolejnych latach optycy ze Śląska aktywnie współtworzyli pierwszą ogólnopolską organizację – Stowarzyszenie Optyków Polskich, a po jego samorozwiązaniu powołali Śląski Cech Optyków inicjując powstanie Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.


         Cech reprezentuje swoich członków w kontaktach z regionalnymi władzami administracyjnymi i samorządowymi, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Handlową, oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, a wcześniej Śląską Kasą Chorych. Organizowane są liczne szkolenia o tematyce zawodowej, marketingowej, podatkowo-prawnej, BHP.   

Szkolenia zawodowe organizowane we współpracy z wiodącymi firmami branży optycznej (JZO / HOYA / RODENSTOCK / ESSILOR / CIBA VISION / JOHNSON & JOHNSON / BAUSCH & LOMB)   adresowane są zarówno do właścicieli jak i pracowników zakładów optycznych  zrzeszonych w cechu.

Szczególnym uznaniem cieszą się dwudniowe wyjazdowe szkolenia z towarzyszącymi wystawami sprzętu optycznego, najnowszych kolekcji opraw okularowych i okularów przeciwsłonecznych odbywające się wiosną i jesienią w Ustroniu.

Kilkakrotnie Cech organizował dla swoich członków wyjazdy na międzynarodowe Targi Optyczne do Kolonii i Paryża, oraz wizyty w firmach optycznych, m.in. w Jeleniogórskich Zakładach Optycznych .
Dwukrotnie we współpracy ze Śląską Akademią Medyczną zorganizowany został kurs refrakcji dla mistrzów optyków, a regularnie odbywają się wykłady doskonalące o tematyce refrakcyjnej i optometrycznej. Przy Izbie Rzemieślniczej w Katowicach oraz Krajowej Rzemieślniczej Izbie Optycznej w Warszawie funkcjonują Komisje Egzaminacyjne w zakresie optyki, w których skład wchodzą najbardziej doświadczeni członkowie Śląskiego Cechu Optyków .
Systematycznie, wraz z zachodzącymi zmianami w przepisach podatkowych, praw konsumenckich, prawa pracy na spotkania zapraszani są specjaliści z poszczególnych dziedzin, dzięki czemu członkowie Cechu na bieżąco są informowani o nowych wymogach.
Członkowie Śląskiego Cechu Optyków aktywnie uczestniczą we wszystkich pracach Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Jan Witkowski pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu KRIO, Paweł Kołder – Wiceprezesa, Aleksander Filak jest członkiem rzeczywistym Rady Starszych KRIO, Józef Kołder honorowym członkiem Rady starszych KRIO , Leszek Eder – Komisji Rewizyjnej KRIO, natomiast Jacek Hombek i Leonard Nawrot są członkami Komisji Egzaminacyjnej KRIO . Śląscy optycy wchodzą w skład komitetów organizacyjnych wszystkich kolejnych Kongresów KRIO. Nasi  koledzy  reprezentują ogół  polskich optyków podczas rozmów na poziomie ministerialnym i parlamentarnym uczestnicząc w konsultacjach dotyczących kwestii legislacyjnych i edukacyjnych oraz podatkowo-prawnych w zakresie optyki okularowej .
Spektakularnym przykładem skuteczności działania Śląskiego Cechu Optyków była wygrana w konfrontacji ze Śląską Kasą Chorych, która bezprawnie próbowała zdecydowanie ograniczyć grono zakładów  optycznych uprawnionych do wykonywania refundowanych okularów korekcyjnych na rzecz osób ubezpieczonych.  W wyniku podjętych działań: odwołania się do Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i Ministerstwa Zdrowia, zainteresowania problemem regionalnej prasy,  posłów Sejmiku Śląskiego oraz Posła na Sejm RP Jana Klimka – Prezesa Izby Rzemieślniczej w Katowicach , który w powyższej sprawie podjął interpelację poselską, Śląska Kasa Chorych zmuszona została do wycofania się ze swych decyzji, pozostawiając ubezpieczonym prawo wyboru świadczeniodawcy spośród wszystkich zakładów optycznych spełniających kryteria kwalifikacji fachowych personelu i wyposażenia zakładu.
Z inicjatywy i wysiłkiem Śląskiego Cechu Optyków organizowane są corocznie w Wiśle Narciarskie Mistrzostwa Polski Optyków o Puchar Prezesa KRIO w slalomie gigancie, każdorazowo gromadzące liczne grono zawodników i kibiców z branży optycznej, natomiast kolega Marek Pest z  Sieradza – członek Śląskiego Cechu Optyków jest organizatorem utrzy-manych na bardzo wysokim poziomie sportowym Tenisowych Mistrzostw Polski Optyków.
Śląscy optycy bardzo licznie uczestniczyli w zainicjowanej przez KRIO pierwszej ogólnopolskiej kampanii reklamowej indywidualnych zakładów optycznych zorganizowanej pod hasłem Autoryzowanej Pracowni Optycznej, wykorzystującej reklamę telewizyjną, prasową i billboardową  oraz  pierwszej grupie zakupowej optyków indywidualnych – Poloptica. Obecnie Cech zainicjował powołanie regionalnej grupy marketingowo-zakupowej, działającej pod nazwą OPTYK RODZINNY®. Grupa wykorzystuje reklamę w TVP 3 Katowice, lokalnej prasie, bezpośrednie materiały reklamowe – plakaty i ulotki, organizuje we współpracy z partnerami handlowymi okresowe akcje promocyjne, co umożliwia skupionym zakładom skuteczniejszą konkurencję na coraz trudniejszym rynku usług optycznych .
   Aktualnie w Śląskim Cechu Optyków zrzeszonych jest 95 optyków. 

Katowice, Grudzień 2005