Informacje

Rozporządzenie UE w sprawie wyrobów medycznych wejdzie w życie z rocznym opóźnieniem: 26.05.2021.

Szanowni Państwo Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 w sprawie wyrobów medycznych miało wejść w życie po ponad trzech latach od jego uchwalenia, 26.05.2020. Do dzisiaj nie została jednak uchwalona nowa, polska ustawa o wyrobach medycznych, implementująca zapisy rozporządzenia UE. Projekt ustawy, ogłoszony 11.10.2019 budził poważne obawy, zarówno co […]

Epidemia COVID 19

Szanowne Koleżanki i Koledzy  Ze względu na rozszerzającą się epidemię koronawirusa COVID 19 i zalecenia Rządu RP oraz służb sanitarnych wielu z nas staje przed dylematem jak wobec braku jednoznacznych wytycznych dotyczących naszej branży postępować w najbliższych dniach.  Czy dbając o zdrowie i życie personelu oraz klientów zakładów i ich bliskich, i chcąc zapobiec rozprzestrzenianiu […]

Optyka 2020