Epidemia COVID 19

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 Ze względu na rozszerzającą się epidemię koronawirusa COVID 19 i zalecenia Rządu RP oraz służb sanitarnych wielu z nas staje przed dylematem jak wobec braku jednoznacznych wytycznych dotyczących naszej branży postępować w najbliższych dniach.

 Czy dbając o zdrowie i życie personelu oraz klientów zakładów i ich bliskich, i chcąc zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii należy bezwzględnie zamknąć nasze zakłady optyczne? Czy też biorąc pod uwagę, że przynajmniej dla części naszych klientów, oferowane przez nas produkty i usługi mogą okazać się produktami i usługami pierwszej potrzeby, umożliwiającymi im normalną pracę i funkcjonowanie również w czasie epidemii, należy zapewnić do nich dostęp osobom faktycznie potrzebującym ?

 Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie i każdy z nas musi udzielić jej sobie sam, pamiętając o ciążącej na nim odpowiedzialności. Przynajmniej do czasu wydania jednoznacznego nakazu przez Rząd lub służby sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd Cechu, ani Zarząd KRIO nie posiadają kompetencji do wydania w tym względzie jednoznacznych zaleceń, a wytyczne GIS i Ministerstwa Rozwoju dla placówek handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską o zdrowie i życie personelu naszych zakładów oraz klientów podejmą Państwo decyzje o czasowym zamknięciu zakładów optycznych, jest to w obecnych okolicznościach uzasadniona, racjonalna decyzja.

 Zarząd Cechu Optyków w Warszawie zarekomendował swoim członkom czasowe zamknięcie zakładów, a równocześnie wystosował pisma do GIS, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ z prośbą o wydanie jednoznacznego zalecenia zamknięcia zakładów optycznych. Będziemy czekali na odpowiedzi i po ich otrzymaniu przekażemy Państwu.

 Jeżeli zdecydują się Państwo na otwarcie swoich zakładów optycznych należy bezwzględnie podjąć działania ograniczające ryzyko zarażenia pracowników zakładów oraz klientów. Stąd należy przestrzegać zaleceń Ministerstwa Rozwoju dla placówek handlowych ( załączone poniżej), a dodatkowo:

– Ze względu na przewidywany zasadniczy spadek liczby klientów należy zmniejszyć do minimum liczbę pracowników obecnych w zakładzie. Jeżeli to możliwe i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, zalecana jest w takiej sytuacji osobista praca właściciela zakładu.

– Należy w miarę możliwości ograniczyć liczbę klientów zakładu optycznego do osób rzeczywiście wymagających naszej pomocy w najbliższych dniach. W przypadku telefonicznego umawiania terminów wizyt należy przeprowadzić stosowny wywiad.

– W odniesieniu do osób powracających z zagranicy, osób wykazujących objawy infekcji oraz osób mających w ostatnim czasie bezpośredni kontakt z osobami powracającymi z zagranicy lub osobami z objawami infekcji, należy zasugerować przełożenie wizyty w zakładzie na późniejszy termin. Sugerowany odstęp czasowy to min. 14 dni od takiego kontaktu.

– Należy zadbać o jak największą możliwą odległość pomiędzy pracownikami zakładu, pracownikami zakładu i klientami oraz klientami między sobą ( sugerowana odległość min. 1-1,5m).

– Należy wywiesić na drzwiach zakładu informacji o zachowaniu odległości lub/i wchodzeniu pojedynczo. Jeżeli to możliwe należy umawiać klientów na konkretne godziny.

– W przypadku wykonywania okularów na podstawie dotychczasowych, można rozważyć odstąpienie od pomiaru PD opierając się na zmierzeniu dotychczasowych okularów.

– Należy bezwzględnie dezynfekować po wyjściu każdego klienta wykorzystywane urządzenia pomiarowe, przymierzane oprawy jak również powierzchnię lad, biurek, gablot, kas i terminali płatniczych oraz klamek drzwi.

– Należy udostępnić klientom preparaty do mycia lub/i dezynfekcji rąk, i zachęcać do korzystania z nich zarówno przed przystąpieniem do przymierzania opraw jak i po zawarciu transakcji.

– Należy umożliwić personelowi jak najczęstsze dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub preparatami do dezynfekcji, co najmniej przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu obsługi każdego kolejnego klienta.

– Należy zachęcać klientów do dokonywania płatności bezgotówkowych.

– Należy zrezygnować z wizyt w zakładach przedstawicieli handlowych i dostawców oraz wszelkich osób postronnych.

– W przypadku konieczności dokonywania pomiarów refrakcji należy rozważyć wykorzystanie masek ochronnych zarówno dla pacjenta jak i osoby badanej.

-W trakcie badania, w gabinecie nie powinny przebywać osoby postronne (nie dotyczy opiekuna prawnego osoby badanej). Stosowną informację można zamieścić na drzwiach gabinetu.

– Należy myć i dezynfekować ręce przed i po każdym badaniu. Należy dokonywać dezynfekcji urządzeń oraz powierzchni mebli po zakończeniu badania każdego pacjenta. O ile to możliwe należy również wietrzyć pomieszczenie gabinetu po wyjściu każdego pacjenta.

– Należy unikać wszelkich działań promocyjnych naszych zakładów oraz działań sugerujących klientom bezpieczeństwo korzystania z naszych usług ze względu na podjęte przez nas działania przeciwko rozprzestrzenianiu epidemii koronawirusa (np. informacje o wdrożonych procedurach, dezynfekcji klamek, urządzeń itp.)

 Bardzo proszę o zapoznanie się również z zamieszczonymi poniżej zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, które podaję za stroną: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-placowek-handlowych-i-uslugowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

Z poważaniem

Paweł Kołder

PO Starszego Śląskiego Cechu Optyków

Ministerstwo Rozwoju

Wytyczne dla placówek handlowych i usługowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

14.03.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR przygotowało zalecenia dla placówek handlowych i usługowych (w szczególności sklepów spożywczych, drogerii, placówek pocztowych, piekarni, pralni).

W obiektach handlowych i usługowych zaleca się:

 1. Zwracać klientom uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości w kolejkach i przy kasie (przynajmniej 1-1,5m)
 2. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.
 3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 4. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), w szczególności:
 5. Przed rozpoczęciem pracy;
 6. Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;
 7. Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 8. Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
 9. Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 10. Po skorzystaniu z toalety;
 11. Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 12. Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
 13. Po kontakcie z pieniędzmi;
 14. Ograniczać, w miarę możliwości, ekspozycję w punktach handlowych żywności nieopakowanej, przeznaczonej do bezpośredniego spożycia szczególnie pieczywa, ciast, a tam gdzie żywność nieopakowana jest pakowana przez konsumenta- zwracać uwagę na właściwą higienę
 15. Ograniczać możliwość przebierania i dotykania produktów, które są przeznaczone do spożycia bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wyroby cukiernicze).
 16. Promować wykorzystywanie do pakowania rękawic foliowych oraz torebek.
 1. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
 2. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
 3. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 4. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:
 6. powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
 7. wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.