Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2011.04.16

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Na podstawie par. 23 Statutu Cechu oraz uchwały Zarządu Śląskiego Cechu Optyków w Katowicach z dnia 16.02.2011 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Cechu zwołuje na dzień:

16 kwiecień 2011 r. / sobota /

Walne Zebranie Cechu 2011.04.16

Członkowie Śląskiego Cechu Optyków

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Podobnie jak co roku pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Walnym Zebraniu Cechu, które odbędzie się w dniu 16.04.2011 r. w Hotelu Jura w Kroczycach k. Zawiercia.

JZO

Walne zebranie połączone będzie

Walne zgromadzenie 2011.04 Kroczyce

Członkowie Śląskiego Cechu Optyków, Szanowne Koleżanki i Koledzy

Podobnie jak co roku pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Walnym Zebraniu Cechu, które odbędzie się w dniu 16.04.2011 r. w Hotelu Jura w Kroczycach k. Zawiercia.

Walne zebranie połączone będzie