Aktualne plany…

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Odpowiadając na coraz częściej pojawiające się z Państwa strony pytania odnośnie zorganizowania przez nasz Cech kolejnego kursu podstaw refrakcji, Zarząd Cechu podjął rozmowy z wykładowcą – dr Andrzejem Styszyńskim .
Kurs podstaw refrakcji, zorganizowany pod patronatem KRIO, obejmujący 4-5 spotkań sobotnio-niedzielnych mógłby rozpocząć się w połowie września 2013 i w zależności od częstotliwości spotkań, zakończyć na początku 2014.
Ze względu na przewidywany zróżnicowany poziom zaawansowania uczestników kursu proponujemy Państwu udział w kursie I i II stopnia. Planowane są zarówno wykłady teoretyczne jak i zajęcia praktyczne z wykorzystaniem kaset okulistycznych i foropterów.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji optyka okularowego. W pierwszej kolejności zapraszamy optyków będących członkami Cechu, ale również pracowników naszych zakładów. Kurs zakończy się egzaminem, po którym uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty uczestnictwa.
Wszystkie osoby zainteresowane osobistym uczestnictwem w kursie podstaw refrakcji, zgłoszeniem udziału swoich bliskich lub pracowników prosimy o jak najszybszy kontakt z Biurem Śląskiego Cechu Optyków (32 7810658, scokatowice@wp.pl) . Prosimy o podanie informacji o kwalifikacjach zawodowych zgłaszanych osób, kontaktów telefonicznych i mailowych, oraz poinformowanie, czy osoby zainteresowane udziałem w kursie uczestniczyły już w podobnych kursach ( jeżeli tak, to w jakich), oraz czy obecnie przeprowadzają pomiary refrakcji . Po zebraniu wstępnych deklaracji uczestnictwa wraz z powyższymi informacjami zostanie wstępnie określony zakres tematyczny poszczególnych spotkań, skalkulowany koszt uczestnictwa, po czym Biuro Cechu będzie się kontaktowało z zainteresowanymi osobami.


Otrzymaliśmy od firmy HOYA  LENS  POLAND zaproszenie do odwiedzenia laboratorium produkcyjnego firmy w Piasecznie. Laboratorium firmy HOYA jest jednym z najnowocześniejszych w Europie, a zapraszający nas przedstawiciele firmy zapewniają, że po tej wizycie zmieni się nasz sposób patrzenia na soczewki okularowe .
Wyjazd planowany jest na 18-19.05.2013.  Oprócz zwiedzania firmy i seminarium produktowego chcemy zapewnić Państwu ciekawy program towarzyszący, w tym m.in. wieczór spędzony w jednym z warszawskich teatrów lub kabaretów ( bierzemy pod uwagę Teatr Roma, Studio Buffo lub Teatr 6 Piętro) oraz odwiedziny Centrum Nauki Kopernik w niedzielne przedpołudnie. Wyjazd autokaru z Katowic nastąpi w godzinach porannych w sobotę 18.05.2013, powrót w niedzielę 19.05.2013 w godzinach popołudniowych. Nocleg planujemy w Hotelu Desilva w Piasecznie.
W związku z koniecznością zarezerwowania miejsc noclegowych, biletów wstępu oraz odpowiedniej wielkości autobusu prosimy osoby zainteresowane wyjazdem o jak najszybszy kontakt z Biurem Cechu (32 7810658, scokatowice@wp.pl).

Podczas spotkania szkoleniowo-integracyjnego Śląskiego Cechu Optyków w Istebnej informowaliśmy Państwa m.in. o naciskach Komisji Europejskiej na Rząd RP w sprawie ograniczenia zakresu stosowania medyczne obniżonej stawki 8% podatku VAT na wyroby medyczne . Podniesienie stawki podatku VAT na wyroby może oznaczać 15% podwyżkę cen tychże wyrobów oraz bardzo znaczne problemy dla całego systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju.  W przypadku niedostosowania przez Polskę przepisów w tym względzie do wymogów Dyrektywy, Komisja Europejska grozi skierowaniem sprawy przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Polskie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dopuszczają stosowanie 8% stawki podatku VAT w o wiele szerszym zakresie niż Dyrektywa unijna. Przepisy unijne pozwalają na objecie stawką obniżoną wyłącznie wyrobów medycznych, które leczą lub łagodzą skutki niepełnosprawności i są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku przez osoby niepełnosprawne. Zapisy Dyrektywy w sprawie VAT są w tym względzie różne od zapisów Dyrektywy w sprawie wyrobów medycznych, które mówią m.in. o łagodzeniu skutków upośledzenia ( jakim bez wątpienia jest również wada wzroku lub starczowzroczność).
KRIO zwróciła się do jednej z warszawskich kancelarii prawnych z prośbą o przygotowanie opinii prawnej dotyczącej spełniania przez okulary korekcyjne wymogów określających możliwość objęcia obniżoną stawką podatku VAT, zawartych w Dyrektywie 2006/112/ WE w sprawie VAT. Trudno przewidzieć jaki będzie wynik analizy aktów prawnych, oraz czy wobec nacisków Komisji Europejskiej, nasze stanowisko w tej sprawie będzie mogło zostać przedłożone i zostanie wzięte pod uwagę przez Ministerstwo Finansów i Sejmową Komisję Finansów Publicznych. Ze względu na nasze żywotne zainteresowanie stawką podatku VAT na okulary korekcyjne, będziemy starali się na bieżąco informować Państwa o postępie prac w tej sprawie, m.in. podczas Walnego Zebrania Cechu.
Dla osób, które nie uczestniczyły w spotkaniu w Istebnej zamieszczamy link do artykułu w elektronicznym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna z 18.02.2013, który poinformował o naciskach KE.

W dniach 15-16.06.2013 zorganizowane zostanie Walne Zebranie Śląskiego Cechu Optyków. Poszukujemy atrakcyjnego miejsca, w którym zorganizujemy zebranie.
Walnemu Zebraniu Cechu tradycyjnie towarzyszyło będzie szkolenie oraz wystawa optyczna.  O wszystkich szczegółach będziemy Państwa informować w oddzielnej korespondencji, już dzisiaj prosimy jednak o zarezerwowanie terminu.

Korzystając z okazji pragniemy złożyć Państwu życzenia zdrowych, pogodnych, rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy. W nadchodzącym czasie życzymy Państwu i sobie  wielu zadowolonych klientów oraz zwieńczenia sukcesem zabiegów KRIO dotyczących utrzymania obniżonej stawki podatku VAT na okulary korekcyjne.
Oczekujemy na kontakt ze strony tych z Państwa, którzy są zainteresowani udziałem w Kursie Podstaw Refrakcji oraz wyjazdem do laboratorium firmy HOYA LENS POLAND w Piasecznie.

Serdecznie zapraszamy .

W imieniu Zarządu Śląskiego Cechu Optyków

Aleksander  Filak